Termékek Menü

Elállási jog, garancia, szavatosság

Elállási jog, garancia, szavatosság

Az elállás feltételeit a távollévők között kötött szerződéséről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozza és annak maximálisan eleget kívánunk tenni.

A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A megrendelő elállási joga a termék kézhezvételének napjától él. Amennyiben ezzel a jogával kíván élni, kérjük, bármely elérhetőségünkön jelezze azt számunkra. A könnyebb ügymenet érdekében mindenképpen írásbeli megerősítést fogunk kérni Öntől, a törvényi előírásoknak megfelelően. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanezen 14 nap áll rendelkezésére a termék visszajuttatására is, amit nem az értesítéstől kell számítani, hanem a termék kézhezvételétől, azaz az elállási jog gyakorlásának napjától.

Az értékesítő köteles a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást (az áru visszaszolgáltatását jelenti) követő 14 napon belül visszatéríteni. Ez vonatkozik a normál fuvarozási díjra is, de nem érvényesíthető semmilyen emelt díjú szállítás értékére. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, ám azon felül semmilyen más költség nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban az értékesítő követelheti a megrendelőtől. Ha az áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban és ez a romlás, tönkremenés vagy a visszaszolgáltatás ellehetetlenülése a vásárlónak felróható szándékosság vagy hanyagság okán, abban az esetben a megrendelő kártérítésre kötelezett. Az elállási joggal nem élhet a vásárló bizonyos termékkörök esetében (jelen web áruház kínálatát ezek nem érintik) illetve ha a termék már természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Palackozott áruink esetében ez csak kifogásolhatatlan állapotú és felbontatlan, sérülésmentes palackokra vonatkozik. A terméket személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal juttathatja vissza cégünk székhelyére, felhívjuk azonban a figyelmét, hogy utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban fogadni és átvenni.

A kiszállításkor minden esetben ellenőrizze a csomagot felbontással és szemrevételezéssel a kézbesítést végző személy (futár, alkalmazott) jelenlétében! Sérült termék vagy tartalomhiány esetén ilyenkor bizonyítható, hogy a sérülés/hiány az áru átvételét megelőzően keletkezett így a jegyzőkönyv felvétele után az Ön kártalanítása vagy a termék pótlása azonnal biztosítható. A termék/termékek visszavétele, a sérült/hiányzó termék árának jóváírása vagy pótlása, esetleg és igény esetén helyettesítő termék biztosítása választható, mint lehetőség. Kérjük, hogy esetleges tartalomhiány esetén feltétlenül ellenőrizze a visszaigazolást, szállítólevél és a számla tartalmát is, hogy biztosan fennáll-e a hiba. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tartós fogyasztási cikkeket nem forgalmazunk, így a jótállás és garancia ide vonatkozó tételei a termékeink esetében nem alkalmazhatóak.